Song song đó, UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện các thủ tục để đến ngày 30.4.2025 hoàn thành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa.

UBND TPHCM đánh giá, việc sớm triển khai dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa sẽ góp phần hạn chế vấn đề quy hoạch dự kiến đến kéo dài tại khu vực đầu tư dự án, tạo môi trường sống có chất lượng cho người dân.

Dự án sẽ góp phần huy động nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo sự phát triển chung của quận Bình Thạnh và Thành phố. Khi thực hiện dự án này cũng góp phần tạo ra việc làm cho phần lớn khối lượng người lao động; tạo nguồn thuế đóng góp cho xã hội; góp phần tăng trưởng kinh tế của TPHCM.

2-1694856210.jpeg
 

Dù chưa có quyết định thu hồi chính thức, nhưng dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa hiện không thuộc về nhà đầu tư nào.

Theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013, chỉ thực hiện gia hạn sử dụng 24 tháng và sau khi đã gia hạn mà vẫn không đưa đất vào sử dụng thì thực hiện thu hồi đối với các dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa trước đây thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên đương nhiên phải thu hồi.

Liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, ngày 14-8-2023 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có Công văn số 7525/STNMT-QLĐ. Nội dung công văn đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức báo cáo, đề xuất cụ thể kèm danh mục các dự án chậm đưa đất vào sử dụng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Chưa có thống kê cụ thể hiện trên địa bàn TP.HCM có bao nhiêu dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên 10 năm. 

Trước đó,  Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản của 10 doanh nghiệp đề nghị được tham gia đấu thầu dự án Bình Quới - Thanh Đa, bao gồm: Công ty TNHH Roytrade, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế FED Việt Nam, Công ty TNHH TM Petro Đông Nam Á, liên danh Công ty cổ phần đầu tư Golden Star - Công ty TNHH Capital Land, liên danh Công ty đầu tư thương mại DV Thuận Tuấn - Công ty Golden Wealth Golbal Pty. Ltd, Công ty cổ phần xử lý ùn tắc giao thông - môi trường, Công ty cổ phần quy hoạch - kiến trúc Gia Bảo, liên danh Công ty cổ phần AGR.3000 Việt Nam - Gaudha Putih (Thaidand) - Công ty cổ phần Tập đoàn PTDT Thái Thành Vân, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH TMDV khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguồn dẫn: NB Nguyễn Lê