Qua rà soát các quy định pháp luật, thủ tục đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai cũng nhận thấy tỉnh không đủ thẩm quyền, năng lực làm đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu.

Hiện Luật Đường sắt không quy định UBND cấp tỉnh tổ chức đầu tư, xây dựng các tuyến đường sắt thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia, và Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động đường sắt, đầu tư xây dựng hạ tầng đường sắt.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam cũng đang tổ chức đấu thầu chọn đơn vị tư vấn để lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và Biên Hòa – Vũng Tàu.

Vì thế, các tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu có vốn đầu tư rất lớn, lên đến 91.000 tỉ đồng, phải do Bộ Giao thông vận tải là đầu mối giúp Chính phủ tổ chức đầu tư xây dựng đường sắt, sẽ thuận lợi trong việc vay vốn.

Từ những căn cứ trên, Đồng Nai kiến nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị tổ chức đầu tư đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu. Hai tuyến đường sắt này cần được làm sớm để kịp kết nối khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.