Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong vừa khánh thành dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn (Vạn Ninh, Khánh Hòa).

337705209-538207901691762-6903334241665886605-n-1679912571.jpg
 

Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015, đến tháng 9-2016, dự án bắt đầu thi công. Dự án có quy mô tuyến dài 14,3km, nền đường rộng 34m, mặt đường rộng 24m, có 6 làn xe, dải phân cách rộng 3m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn là tuyến duy nhất kết nối vào bán đảo Hòn Gốm. Dự án được triển khai nhằm kết nối giao thông trong khu vực, đặc biệt là kết nối đảo Hòn Lớn và các đảo khác, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực phía bắc Khu Kinh tế Vân Phong.  

336971914-516667354000724-6189326193886514015-n-1679912571.jpg
 
336943459-239726235160711-5686183290920895860-n-1679912570.jpg
 

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Khu Kinh tế Vân Phong nằm ở phía Bắc tỉnh, là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Nơi đây cũng hội tụ các điều kiện thuận lợi và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước.

06a284a9-7c11-42da-a748-2cca4c01a0db-1679895444.jpeg
 
336837643-1433312337496729-5137615000449207323-n-1679912569.jpg
 
336922878-1122878045776922-6651808255220500904-n-1679912570.jpg
 
336866507-209835155067209-8959069479608307070-n-1679912570.jpg
 

Trên cơ sở Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 55 của Quốc hội, Nghị quyết 42 của Chính phủ, tỉnh đã làm việc trực tiếp với một số nhà đầu tư chiến lược để thu hút vào các dự án lớn theo danh mục dự án ưu tiên đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong.

Tỉnh ủy đã thông qua định hướng xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào khu kinh tế này, định hướng đến năm 2030 với 30 dự án, nhóm dự án, thuộc 6 lĩnh vực ngành, nghề ưu tiên. Vì vậy, việc ưu tiên đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng thiết yếu trong Khu Kinh tế Vân Phong là hết sức cần thiết. 

337685841-705581841344495-6863434293274418786-n-1679912571.jpg
 
338173786-601919115144633-7704797220092614526-n-1679912571.jpg
 
337049308-3538753343013923-351900831013985793-n-1679912571.jpg
 
329859774-764461682014689-7005976922346803139-n-1679912569.jpg